Ouderbijdrage

Basisonderwijs wordt in Nederland volledig door de overheid bekostigd. Toch zijn er uitgaven waarvoor geen geld beschikbaar gesteld wordt: activiteiten als het eindfeest, het afscheid van groep 8, de sinterklaasviering, de kerst- en paasvieringen en sportactiviteiten. Deze zijn alleen mogelijk dankzij de ouderbijdrage.

Aan het begin van het schooljaar ontvangt u informatie over de hoogte van de ouderbijdrage en de kosten voor het schoolreisje.

De ouderbijdrage is vrijwillig, maar we hopen dat iedereen deze zal betalen. U ontvangt het betalingsverzoek van de ouderraad via een factuur. Stichting Leergeld kan u tegemoet komen in de kosten.

Let op – De bijdrage voor het schoolkamp van groep 8 wordt door de school geïnd. Hiervoor ontvangen de ouders informatie via de groepsleerkracht.

Meer details in
de schoolgids