Wie zijn wij

Wij geloven dat iedereen een schat aan mogelijkheden heeft. Door ruimte te bieden en kansen te creëren stimuleren wij de ontwikkeling van ieders talent.   
Wij geloven in een gemeenschap waarin wij gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor elkaars veiligheid en waar ruimte is voor ieders eigenheid.  
Wij werken vanuit onze christelijke identiteit door te luisteren naar en te praten over verhalen uit de Bijbel. Wij staan open voor de culturele- en religieuze diversiteit van onze samenleving.  

Op De Zonnewijzer stimuleren we kinderen hun eigen talenten te ontdekken en te gebruiken. In ons Kindgericht onderwijs komen wij tegemoet aan de onderwijsbehoeften, interesses en mogelijkheden van kinderen. Wij betrekken hen daarbij door gezamenlijk leerdoelen te stellen en successen te vieren. 
Het sociaal-emotioneel welbevinden is voor ons een belangrijke voorwaarde om tot leren en zelfontplooiing te komen.

Bij alles wat wij doen staan onze kernwaarden centraal:

Vrolijk:  Wij doen het goed als wij onze leerlingen vrolijk zien spelen en leren. 
 
Vrijmoedig:  Wij doen het goed als onze leerlingen zelfbewust laten zien wie ze zijn en waar ze goed in zijn. Als ze vanuit nieuwsgierigheid de ruimte die ze krijgen gebruiken om zich verder te ontwikkelen. 
 
Verbindend: Wij doen het goed als onze leerlingen verantwoordelijkheid dragen voor zichzelf, de ander en voor hun omgeving. 

Interesse?

Bezoek onze school!