Onze ouders

Zonnebladwijzer

Eén keer per twee weken krijgen de ouders een nieuwsbrief per mail toegestuurd. Wilt u zich aanmelden voor onze digitale nieuwsbrief? Stuur een mail aan: zonnewijzer@pcboamersfoort.nl.

Links voor ouders

Balans Digitaal
Landelijke vereniging voor ouders van kinderen met een leer- en/of gedragsstoornis, zoals ADHD, dyslexie, Asperger en PDD-NOS.
> Bezoek de website 

Ouders van waarde
OUDERS VAN WAARDE is de landelijke organisatie van en voor ouders, ouderraden (OR) en medezeggenschapsraden (MR) in het protestants-christelijk, katholiek en oecumenisch onderwijs en in de kinderopvang. Op deze site vindt u leuke en handige informatie over opvoeding & onderwijs voor ouders met schoolgaande kinderen. Bijvoorbeeld over huiswerk, pesten, overblijven,  passend onderwijs, gezondheid en schoolkeuze. 
> Bezoek de website

GGD Utrecht
Op deze website vindt u informatie van de GGD Regio Utrecht.
> Bezoek de website  

Stichting PCBO Amersfoort
Dit is de website van de stichting voor Protestants Christelijk Basisonderwijs, waar de Zonnewijzer ook onder valt.
  
> Bezoek de website

ABC Amersfoort
Dit is de website over de samenwerking tussen scholen en kinderopvang in Zielhorst. De samenwerking heeft als doel om een goed samenhangend aanbod te kunnen bieden in de wijk op het terrein van onderwijs, opvang en vrije tijd.
 
> Bezoek de website

Interesse?

Bezoek onze school!