Praktische informatie

Schooltijden

Wij werken met een continurooster.
Maandag tot en met donderdag: 08.30 – 14.15 uur
Vrijdag:
groep 1 t/m 4: 8.30-12.00 uur
groep 5 t/m 8: 8.30-14.15 uur

De deuren gaan om 8.20 uur open.

Vakanties, vrije en studiedagen en jaarkalender

Amersfoort ligt in de vakantiespreidingsregio midden. Wij volgen deze richtlijnen. Daarnaast hebben onze leerlingen vrij op de studiedagen van het team.

Schoolvakanties

Herfstvakantie
18 t/m 22 oktober 2021
Kerstvakantie
27 december t/m 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie
28 februari t/m 4 maart 2022
Goede Vrijdag en Tweede Paasdag
15 april t/m 18 april 2022
Koningsdag
27 april 2022
Meivakantie 
25 april t/m 6 mei 2022
Tweede Pinksterdag
6 juni 2022
Zomervakantie
11 juli t/m 19 augustus 2022

Studie- en lesvrije dagen 2021-2022

Vrijdag 15 oktober

Donderdag 10 februari

Vrijdag 11 februari

Donderdag 14 april

Maandag 13 juni

Dinsdag 14 juni

Donderdagmiddag 30 juli

Contactmomenten

Oudergesprekken:
Groep 1 – 8: 09/09 & 14/09
Groep 1 – 8: 25/11 & 30/11
Groep 1 – 8: 22/02 & 24/02
Groep 1 – 8: 23/06 & 28/06

Rapport
18 februari 2022
22 juni 2022

Activiteitenplanning

Augustus/september 2021
Schoolreis: 23/09
December 2021
Sinterklaas: 3/12
Kerstviering: 23/12
Maart 2022
Kangoeroewedstrijd: 17/3
Open Dag: 18/3
April 2022
Koningsspelen: 22/4
Mei 2022
Groep 8 Kamp: 30/5 t/m 01/6
Juni 2022
Avondvierdaagse: 31/5 t/m 3/6
Doorschuiven groepen: 30/6
Juli 2022
Afscheid groep 8: 4/7
Eindfeest voor ouders: 7/7

Buitenschoolse opvang

Dagelijks vangen kundigen en betrokken BLOS-medewerkers voor en na schooltijd uw kind(eren) op. De BSO is geopend van 7.00 uur tot 19.00 uur. In de schoolvakanties en tijdens vrije schooldagen bent u ook welkom bij BLOS. 
Voor meer informatie, kijkt u op de website. www.blos.nl/

Er zijn in de wijk meer organisaties die buitenschoolse opvang aanbieden op hun eigen locatie. U bent uiteraard vrij zelf een keuze te ma

Meer details in
de schoolgids

2020-2021