Praktische informatie

Schooltijden

Wij werken met een continurooster.
Maandag tot en met donderdag: 08.30 – 14.15 uur
Vrijdag:
groep 1 t/m 4: 8.30-12.00 uur
groep 5 t/m 8: 8.30-14.15 uur

De deuren gaan om 8.20 uur open.

Vakanties, vrije en studiedagen en jaarkalender

Amersfoort ligt in de vakantiespreidingsregio midden. Wij volgen deze richtlijnen. Daarnaast hebben onze leerlingen vrij op de studiedagen van het team.

Schoolvakanties

Herfstvakantie
19 t/m 23 oktober 2020
Kerstvakantie
21 december t/m 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie
22 februari t/m 26 februari 2021
Goede Vrijdag en Tweede Paasdag
2 april t/m 5 april 2021
Koningsdag
27 april
Meivakantie 
3 mei t/m 14 mei 2021
Tweede Pinksterdag
24 mei
Zomervakantie
19 juli t/m 27 augustus 2021

Studie- en lesvrije dagen 2020-2021

Donderdagmiddag 15 oktober

Vrijdag 16 oktober

Donderdag 18 februari

Vrijdag 19 februari

Maandag 21 juni

Dinsdag 22 juni

Donderdagmiddag 8 juli

Contactmomenten

Oudergesprekken:
Groep 1 – 8: 24/09 & 29/09
Groep      3: 19/11
Groep 1 – 8: 26/11
Groep       8: Week 6
Groep 1 – 7: 03/03 & 09/03
Groep 1 – 8: 29/06 & 01/07

Rapport
17 februari 2021
25 juni 2021

Activiteitenplanning

Augustus/september 2020
Schoolreis: 22/09
December 2018
Sinterklaas: 4/12
Kerstviering: 17/12
Maart 2019
Open Dag: 12/3
Kangoeroewedstrijd: 18/3
April 2019
Koningsspelen: 23/4
Mei 2019
Groep 8 Kamp: 26/5 t/m 28/5
Juni 2019
Avondvierdaagse: 1/6 t/m 4/6
Juli 2019
Doorschuiven groepen: 8/7
Afscheid groep 8: 12/7
Eindfeest voor ouders: 15/7

Buitenschoolse opvang

Dagelijks vangen kundigen en betrokken BLOS-medewerkers voor en na schooltijd uw kind(eren) op. De BSO is geopend van 7.00 uur tot 19.00 uur. In de schoolvakanties en tijdens vrije schooldagen bent u ook welkom bij BLOS. 
Voor meer informatie, kijkt u op de website. www.blos.nl/

Er zijn in de wijk meer organisaties die buitenschoolse opvang aanbieden op hun eigen locatie. U bent uiteraard vrij zelf een keuze te maken.

Meer details in
de schoolgids

2020-2021