Praktische informatie

Schooltijden

Wij werken met een continurooster.
Maandag tot en met donderdag: 08.30 – 14.15 uur
Vrijdag:
groep 1 t/m 4: 8.30-12.00 uur
groep 5 t/m 8: 8.30-14.15 uur

De deuren gaan om 8.20 uur open.

Vakanties, vrije dagen, studiedagen en jaarkalender

Amersfoort ligt in de vakantiespreidingsregio midden. Wij volgen deze richtlijnen. Daarnaast hebben onze leerlingen vrij op de studiedagen van het team.

De data voor dit schooljaar zijn terug te vinden op de kalender onderaan deze pagina. 

Buitenschoolse opvang

Dagelijks vangen kundigen en betrokken BLOS-medewerkers voor en na schooltijd uw kind(eren) op. De BSO is geopend van 7.00 uur tot 19.00 uur. In de schoolvakanties en tijdens vrije schooldagen bent u ook welkom bij BLOS. 
Voor meer informatie, kijkt u op de website. www.blos.nl/

Er zijn in de wijk meer organisaties die buitenschoolse opvang aanbieden op hun eigen locatie. U bent uiteraard vrij zelf een keuze te maken.

Meer details in
de schoolgids