Ouderraad

De Zonnewijzer heeft een actieve ouderraad die het schoolteam ondersteunt bij het organiseren van de volgende activiteiten:

  • Busvervoer regelen voor de schoolreisjes
  • Voorbereiden van het Sinterklaasfeest
  • Voorbereiden van de Kerstviering
  • Voorbereiden van het Paasfeest
  • Organiseren van de avondvierdaagse
  • Organiseren van het eindfeest
  • Catering verzorgen tijdens de afscheidsavond van groep 8
  • Verrichten van hand- en spandiensten bij overige activiteiten
  • Andere ouders stimuleren mee te helpen/betrekken bij de verschillende activiteiten

Ouderbijdrage

Een aantal activiteiten wordt niet bekostigd vanuit de rijksbegroting. Om deze activiteiten te kunnen bekostigen vragen we een ouderbijdrage. Deze bijdrage is vrijwillig.

Samenstelling van de ouderraad

De ouderraad wordt jaarlijks samengesteld uit een groep belangstellende ouders en een teamlid.

De ouderraad vergadert zes keer per jaar samen over de geplande activiteiten en de dagelijkse gang van zaken op school.

Meer details in
de schoolgids